Ich kann Deutsch

Na początku roku szkolnego uczniowie zostali zapoznani na zajęciach z zasadami i zdaniami projektu eTwinning, który stał się też częścią innego projektu realizowanego w szkole: Niemiecki Plus.

 

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiłam do międzynarodowego projektu eTwinning, „Ich kann Deustch/Znam niemiecki”, którego byłam koordynatorem. Program eTwinning to społeczność szkolna, która gromadzi szkoły i przedszkola z całej Europy. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami, współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Głównym celem projektu było zachęcenie uczniów do nauki języka niemieckiego. Uczniowie będą utrwalać poznane słownictwo w życiu codziennym.

CEL SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

  • motywowanie i zachęcanie uczniów do nauki języka niemieckiego,
  • wzbogacanie i utrwalanie słownictwa poznanego na lekcjach,
  • zapoznanie uczniów z nowymi narzędziami TIK,
  • rozwijanie kreatywności uczniów,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • nauka wykorzystania języka obcego w praktyce,
  • rozwijanie umiejętności wywiązywania się ze swoich obowiązków.

PRZEWIDYWANE REZULTATY I ZAMIERZENIA:

  • uczniowie nauczą się wykorzystywać język obcy w praktyce,
  • pokonają swoje bariery językowe,
  • stworzą listy, nagrania, prezentacje, filmiki w języku niemieckim.

REALIZACJA PROJEKTU:

Nasz projekt „Ich kann Deutsch!/ Znam niemiecki!” polegał na wykonaniu przez uczniów konkretnych zadań obejmujących takie zagadnienia jak: ja, moja rodzina, moje hobby, mój dom. Językiem projektu był niemiecki. W ramach projektu współpracowaliśmy ze szkołami partnerskimi m.in. w Chorwacji, Turcji, Grecji czy Czech. Materiały z realizacji projektu umieszczane były na stronie internetowej szkoły w Zakładce Projekty Językowe oraz na platformie TwinSpace.

Realizatorami projektu są uczniowie klas 6a i 6b uczęszczający na zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka niemieckiego i właśnie język niemiecki jest językiem całego projektu.

1. Wymiana korespondencji ze Szkołą w Turcji

Pierwszym zadaniem projektowym było napisanie listów. Uczniowie musieli się w nich przedstawić, napisać o swoich zainteresowaniach. Szkołą partnerską w tym zadaniu była szkoła ze Stambułu, do której wysłaliśmy 20 listów. Szóstoklasiści odkryli, że odręczne pisanie listów to wielka frajda i z niecierpliwością wyczekiwali odpowiedzi. W odpowiedzi również otrzymaliśmy listy, które wnikliwie były analizowane. 

2. Wymiana korespondencji ze szkołą w Turcji

Listy uczniów ze szkoły partnerskiej ze Stambułu w Turcji zostały zaprezentowane na gazetce ściennej tak, aby inni uczniowie naszej szkoły mogli je podziwiać i poczytać. Listy wzbudziły spore zainteresowanie wśród uczniów. 

3. Moje Hobby

Podczas zajęć rozwijających z języka niemieckiego uczniowie wykonywali kolejne zadania przydzielone im w ramach międzynarodowego projektu „Ich kann Deutsch”. Polegało ono na wykonaniu krótkiej prezentacji na temat swojego hobby. W ramach realizacji nagrano również dwa filmiki, które również wykorzystano w konkursie języka niemieckiego.

4. Drzewa genealogiczne.
W ramach tego zadania uczniowie opisali swoje rodziny, a także wykonali do nich odpowiednio drzewa genologiczne. Niektóre z nich zawierały luki. Zadaniem szkół współpracujących z nami w projekcie było dopasowanie opisu rodziny do odpowiedniego drzewa genealogicznego i uzupełnienie brakujących nazw członków rodziny.

Na zajęciach z języka niemieckiego uczniowie korzystali z materiałów umieszczanych na platformie TwinSpace. Wykorzystaliśmy teksty opisów rodzin przygotowanych przez uczniów szkoły partnerskiej z Pomezi w Czechach. Naszym zadaniem było sporządzenie drzew genealogicznych rodzin tych uczniów na podstawie tekstów napisanych przez nich samych.

Nasi uczniowie mieli możliwość sprawdzenia się w rozumieniu tekstu czytanego, ale też poznania czeskich tradycji kulturowych np. w nadawaniu imion, utrwalić i poszerzyć swoje słownictwo z języka niemieckiego. Efektem końcowym był plakat z pracami uczniów.

5. Mój dom

Podczas zajęć techniki uczniowie wykonali makietę swojego pokoju często pokazując nawet najdrobniejsze szczegóły. Następnie w ramach zajęć z języka niemieckiego uczniowie opracowali krótkie nagrania audio z opisem swojego pokoju. Po zakończeniu wspólnie utworzono ćwiczenie interaktywne dla partnerskiej szkoły, która miała za zadanie dopasować nagranie do makiety odpowiedniego pokoju.

6. Moja miejscowość Radgoszcz

Do realizacji tego zadania uczniowie wykonali nagrania krótkich filmików, w których mieli zaprezentować charakterystyczne miejsca swojej miejscowości. Uczniowie pracowali w parach lub samodzielnie. Efektem końcowym było stworzenie przez uczniów mapy z filmami i zdjęciami, tak aby przybliżyć szkołom partnerskim kilka faktów o Radgoszczy i o Polsce

https://mind42.com/mindmap/a4b04523-e562-4c16-9e74-f8331a4749c5

RADGOSZCZ