SUKCESY UCZNIÓW W GMINNYM KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM „NA ŚWIĄTECZNY STROIK”

Komisja konkursowa Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego na „Stroik świąteczny”  w składzie: Zdzisław Banaś, Renata Klimek, Alicja Błocho oceniła 130 prac, zwracając uwagę na: estetykę wykonanej pracy, dobór materiałów, samodzielność, pomysłowość i oryginalność pracy, stopień trudności wykonania, dekoracyjność i kolorystykę, ogólny wyraz plastyczny. Wśród nagrodzonych, licznie Czytaj dalej