Informacje dla rodziców

  KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO  2018/2019

 Dni ustawowo wolne od pracy:

1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych
25-26 grudnia Boże Narodzenie
1 stycznia Nowy Rok
22 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny
1 maja Święto Pracy
3 maja Święto Konstytucji 3 Maja
20czerwca Uroczystość Bożego Ciała

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada Dzień Zaduszny
2 maja Weekend majowy
18 czerwca Po klasyfikacji
19 czerwca Po klasyfikacji

Terminy przerw świątecznych i ferii zimowych: 

od 22 grudnia do 1 stycznia PRZERWA BOŻONARODZENIOWA
od 14 stycznia do 27 stycznia FERIE ZIMOWE
od 18kwietnia do 23 kwietnia PRZERWA WIELKANOCNA

 

Terminy spotkań z rodzicami:

WYWIADÓWKI KONSULTACJE
17września 24 października
22 listopada 12 grudnia
10 styczeń 20 lutego
28 marca  5 czerwca
14 maja

Terminy rad pedagogicznych w sprawie klasyfikacji:

7 stycznia 2019

14 czerwca 2019

Terminy klasyfikacji:

I PÓŁROCZE KONIEC ROKU SZKOLNEGO
– do 18 grudnia – ustalenie propozycji ocen za I półrocze;

– do 3 stycznia  – wpisanie ocen

– do 14 maja  – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych;

– do 4 czerwca  – ustalenie propozycji ocen rocznych;

– do 11czerwca  – wpisanie ocen

 

KALENDARZ WYDARZEŃ, UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH

DATA UROCZYSTOŚĆ ODPOWIEDZIALNI
WRZESIEŃ
27.08 Rada Pedagogiczna Dyrektor szkoły
03.09 Inauguracja roku szkolnego Wychowawcy klas VI SP, W.Kwiecień
08.09 Piesza Pielgrzymka do Odporyszowa ks. M. Łabuz, ks P. Gołąb, wychowawcy klas, rodzice
14.09 Wybory do Samorządu Uczniowskiego SU, wychowawcy klas
26.09 Dzień języków obcych nauczyciele języków obcych
27.09 Dyskoteka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Wychowawcy klas, SU
Akcja „Sprzątanie świata” A.Idziak, A. Skrzek
Konkursy przedmiotowe i kuratoryjne Nauczyciele przedmiotów
PAŹDZIERNIK
12.10 Święto Komisji Edukacji Narodowej – akademia B. Witaszek,
U. Koziarska
19.10 Ślubowanie klas I Szkoły Podstawowej Wychowawcy klas I
Gminny Konkurs Wiedzy o Radgoszczy A. Zawiłowicz,

S. Gondek

Konkursy przedmiotowe i kuratoryjne Nauczyciele przedmiotów
LISTOPAD
05.11 Konkurs recytatorski poezji i prozy niepodległościowej M. Burzec, A. Idziak, M. Szwajkosz
09.11 Święto Odzyskania Niepodległości M. Burzec, J. Gwóźdź,

W. Kwiecień, ks. M. Łabuz, ks. P. Gołąb

12.11 II. GminnyNiepodległościowy

Konkurs Ortograficzny

O. Juras, J. Gwóźdź, SU
29.11

 

Zabawa Andrzejkowa Wychowawcy, SU
Tydzień Promocji Kultury- projekt edukacyjno-profilaktyczny SU, A. Antosz-Barabasz, M. Wielgus
Konkursy, projekty kuratoryjne Nauczyciele przedmiotów
GRUDZIEŃ
22.12 Opłatek wigilijny( akademia świąteczna) J. Gwóźdź, O. Juras,
J. Burek, E. Wijas,W. Kwiecień
Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Płomień- Dąbrowa Tarnowska B. Witaszek, J. Gwóźdź
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych C. Dworak
Konkurs Kolęd i Pastorałek w językach obcych S. Gonek, A. Machnik, R. Dudek, A. Skrzek, W. Kwiecień
Kolęda Misyjna ks. M. Łabuz, ks. P. Gołąb
Konkursy i projekty kuratoryjne Nauczyciele przedmiotów
STYCZEŃ
28.01 Dzień Babci i Dziadka Wychowawcy klas I-III SP, W. Kwiecień
31.01 Zabawa choinkowa Wychowawcy klas, Rada Rodziców
Konkursy i projekty kuratoryjne Nauczyciele przedmiotów
LUTY
28.02 Dyskoteka charytatywna

Pączek dla Afryki- akcja charytatywna

SU, S. Pawlik,
J. Gwóźdź
Turniej Tenisa Stołowego W. Miłkoś,

A. Piotrowicz

Eliza Orzeszkowa naszą patronką- projekt czytelniczy J. Gwóźdź, O. Juras,

A. Idziak

Dzień Bezpiecznego Internetu A.Antosz-Barabasz,

A. Fido

Regionalny Konkurs poświęcony wartościom Jana Pawła II Bądź Wielkim S. Pawlik, ks. M. Łabuz, ks. P. Gołąb
Ogólnopolski Konkurs Święty Kazimierzu, patronie nasz. ks. M. Łabuz, ks. P. Gołąb, C. Dworak
Konkursy i projekty kuratoryjne Nauczyciele przedmiotów
MARZEC
Rekolekcje wielkopostne ks. M. Łabuz, ks. P. Gołąb
Integracyjny Konkurs Recytatorski „Wiosna” U. Kupiec, I. Majka
Gminny Turniej BRD J. Burek
Apel z okazji Świąt Wielkanocnych S. Pawlik, W. Kwiecień
Szkolny Konkurs Ekologiczny B. Niepsuj, J. Dworak
Konkurs pisanek i stroików wielkanocnych C. Dworak, J. Burek, świetlica
Konkursy i projekty kuratoryjne Nauczyciele przedmiotów
KWIECIEŃ
05.04 Apel Katyński M. Szwajkosz, A. Zawiłowicz
Dzień Ziemi- projekt A.Idziak,  A. Skrzek
26.04 Święto Konstytucji 3 Maja A.Zawiłowicz, A. Skrzek,
W. Kwiecień, R. Kuźniar
Konkursy i projekty kuratoryjne Nauczyciele przedmiotów
MAJ
Rocznica nadania imienia SP- podsumowanie projektu E. Orzeszkowa naszą patronką A. Idziak, R. Kuźniar, B. Bator, B. Lupa
18.05 Syn Polskiej Ziemi- Święty Jan Paweł II- konkurs recytatorski (SP, GIMN.) M. Burzec, M. Szwajkosz, ks. M. Łabuz
Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Pod Szczęśliwą Gwiazdą W. Kwiecień, B. Witaszek, A. Idziak
Szkolny Konkurs BRD dla klas I-III SP U. Koziarska,
B. Witaszek
Szkolny konkurs recytatorski poezji dziecięcej A.Idziak
Szkolny konkurs ortograficzny (I-IIISP) G. Kogut, A. Jaje
Podsumowanie projektu ortograficznego „Cztery pory roku w ortografii” – szkolny konkurs ortograficzny (IV-VIII SP) J. Gwóźdź, O. Juras,
A. Idziak
Szkolny konkurs ortograficzny (III GIMN) M. Burzec
Konkursy i projekty kuratoryjne Nauczyciele przedmiotów
CZERWIEC
Pielgrzymka klas III gimn. do Starego Sącza ks. P. Gołąb
Dzień Sportu W. Miłkoś, B. Niepsuj
21.06 Zakończenie roku szkolnego Wychowawcy klas III gim. i VIII SP
25.06 Rada Pedagogiczna -sumująca Dyrektor szkoły