Podsumowanie akcji Odblaskowa Szkoła

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Radgoszczy wraz z opiekunami, dyrekcją i zaproszonymi gośćmi w osobach Wójta Gminy Radgoszcz p. Marka Lupy, p. Renaty Klimek – Kierownika Promocji Gminy Radgoszcz oraz Przewodniczącej Rady Rodziców p. Lucyny Kowal zebrali się na podsumowaniu działań konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA.
P. Dorota Wiercioch przypomniała pokrótce realizowane przez nas akcję mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drodze do i ze szkoły, które realizowaliśmy przez dwa miesiące.
Zwieńczeniem naszego spotkania było wręczenie kamizelek i opasek odblaskowych dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej przez sponsorów – Wójta Gminy Radgoszcz i Radę Rodziców oraz pamiątkowe, odblaskowe zdjęcie.

Otrzymane odblaski będą godnie służyć naszym uczniom  podczas komunikacji na drodze.