O szkole

W skład Zespołu Szkół Publicznych w Radgoszczy wchodzą:

Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej oraz Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II. Organem prowadzącym Zespół Szkół Publicznych w Radgoszczy jest Urząd Gminy w Radgoszczy. W szkole uczy się 411 uczniów, w tym 228 w Szkole Podstawowej i 183 w Gimnazjum.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa                  Liczba uczniów             Wychowawca

I a                           18                       p.
I b                           20                       p.
II a                          24                       p.
II b                          19                       p.
III a                         23                       p.
III b                         14                       p.
IV a                         18                       p.
IV b                         16                       p.
V a                          16                       p.
V b                          17                       p.
VI a                         21                       p.
VI b                         22                       p.

      GIMNAZJUM

Klasa                 Liczba uczniów             Wychowawca
1 A                          27                      p.
1 B                          27                      p.
2 A                          20                      p.
2 B                          22                      p.
2 C                          26                      p.
3 A                          21                      p.
3 B                          23                      p.
3 C                          16                      p.