2017/2018

PREZENTACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010rprojekt edukacyjny jest „zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod” a gimnazjaliści mają obowiązek wziąć udział w jego realizacji. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

  • wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  • wykonanie zaplanowanych działań;
  • publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Pierwsze trzy działania uczniowie klas II gimnazjum realizowali od września 2017r. Gimnazjaliści podzieleni na kilkuosobowe zespoły badali różne zagadnienia, m.in. z zakresu języka angielskiego, geografii czy matematyki. Efekty trzymiesięcznej ciężkiej pracy uczniowie prezentowali przed swoimi kolegami i koleżankami przez trzy grudniowe poniedziałki podczas godzin wychowawczych.

W tym czasie odbyły się występy 9 grup:

1) „Rzeźbiarze powierzchni Ziemi” (opiekun: p. M. Kochan) – gimnazjaliści zaprezentowali własnoręcznie wykonane makiety wulkanu, jaskini i klifu. Omówili  także ich budowę oraz inne czynniki, które mają wpływ na kształt naszej planety. Niewątpliwą atrakcją był przeprowadzony na  żywo przez grupę eksperyment pt.: „wybuch wulkanu”.

2) „Taniec w polskiej tradycji” (opiekun: p. W. Kwiecień) – dziewczęta ubrane w tradycyjne krakowskie stroje ludowe przedstawiły historię i rozwój tradycyjnych polskich tańców narodowych, m.in. krakowiaka, poloneza czy mazura prezentując fragmenty nagrań tańców w wykonaniu zespołów pieśni i tańca. Ponadto omówiły stroje ludowe i ich poszczególne elementy.

3) „Ciąg Fibonacciego – złoty podział wszechświata” (opiekun: p. A. Fido) – w tej prezentacji przedstawiona została sylwetka Leonardo Fibonacciego, zwanego też „Leonardem z Pizy” oraz jego matematyczne odkrycie – ciąg liczb nazwany jego imieniem. W interesującym filmie pokazano też praktyczne zastosowanie tego ciągu w przyrodzie, m.in. na przykładzie kwiatów i ilości ich płatków.

4) „Nasza szkoła w liczbach” (opiekun: p. D. Wiercioch) – uczniowie w swoim wystąpieniu krótko przypomnieli historię naszej szkoły i przybliżyli nam różne ciekawostki na jej temat, m.in. liczbę okien, lamp, dyplomów poprzez najpopularniejsze imiona uczniów i nauczycieli oraz liczbę pracowników szkoły po statystyki dotyczące posiadanego rodzeństwa uczniów, ich sposobu dojazdu do szkoły czy czasu poświęconego na naukę. Na końcu grupa przeprowadziła krótki quiz dot. wiedzy na temat szkoły.

5) „Zabawa igłą i nitką” (opiekun: p. J. Burek) – dziewczęta krok po kroku omówiły poszczególne etapy przygotowań swojego projektu a następnie zaprezentowały własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe, zawieszki z filcu i spódnicę zszyte z wykorzystaniem różnego rodzaju ściegów. Wśród nich dostrzec można było m.in. misternie uszyte rękawice św. Mikołaja, babeczki, lody i owoce.

6) „Reklama – czy powie Ci prawdę?” (opiekun: p. C. Dworak) – podczas prezentacji grupa omówiła historię i typy reklam oraz scharakteryzowała dobrą i złą reklamę. Przedstawione zostały autentyczne przykłady chwytów reklamowych. Ponadto zaprezentowane zostały wyniki eksperymentu przeprowadzonego przez członków grupy projektowej na terenie szkoły polegającego na porównaniu wyników sprzedaży jabłek w ozdobnych opakowaniach promowanych przez wielobarwne plakaty (po wyższej cenie) oraz jabłek w foliowych woreczkach bez jakiejkolwiek reklamy.

7) „Ekologia na co dzień” (opiekun: p. A. Skrzek) – grupa podzieliła się z widownią wskazówkami jak w codziennym życiu można przyczynić się do ochrony środowiska. Dotyczyły one m.in. oszczędzania wody, prądu czy papieru. Praktyczne rady zostały wizualizowane przez krótkie filmiki oraz wystawkę przedmiotów codziennego użytku wykonanych samodzielnie z surowców wtórnych.

8) „Żyj smacznie i zdrowo” (opiekun: p. M. Wójcik) – gimnazjaliści omówili podstawowe składniki odżywcze i ich role. Ponadto zaprezentowali choroby związane z niewłaściwym odżywianiem, alternatywy dla niezdrowych produktów oraz zwrócili uwagę na ogromne znaczenie spożywania  śniadań.

9) „Zlajkować na fejsie, czyli nowomowa portali społecznościowych” (opiekun: p. A. Machnik) – podczas wystąpienia grupa kolejno omówiła najpopularniejsze portale społecznościowe, m.in. Facebook, Twitter, Snapchat czy Instagram i przeanalizowali w jaki sposób ich język ewoluuje do języka mówionego. Zapoznali widzów z typowymi dla nich zwrotami, wyrażeniami oraz skrótami wywodzącymi się z języka angielskiego.