Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA –Jolanta Motyka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – Kinga Burzec

                                                    SKARBNIK – Małgorzata Cholewa

                                                   SEKRETARZ – Anna Wąż