Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA –Jolanta Motyka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – Kinga Burzec

                                   SKARBNIK – Barbara Kacała

                                  SEKRETARZ – Renata Podosek