Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA –Jolanta Motyka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – Kinga Burzec

                                      SKARBNIK – Małgorzata Cholewa

                                       SEKRETARZ – Anna Wąż