Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA – Jolanta Motyka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – Kinga Burzec

SKARBNIK- Teresa Kruk

CZŁONKOWIE:

Agnieszka Lichorobiec

Bożena Bielat