Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA –Jola Motyka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – Kinga Burzec