Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA – KINGA BURZEC

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – KINGA LORAJ

SKARBNIK- JOANNA BIEL

SEKRETARZ – KAROLINA GONDEK