Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA –Jolanta Motyka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – Kinga Burzec

                                   SKARBNIK – Małgorzata Cholewa

                                  SEKRETARZ – Anna Wąż