Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców

 

Jolanta Motyka – przewodnicząca

Lucyna Kowal- zastępca przewodniczącej