100.rocznica urodzin Ojca Świętego JANA PAWŁA II

KOCHANY OJCZE ŚWIĘTY – PAMIĘTAMY!!!

100.rocznica urodzin naszego Wielkiego Rodaka, to doskonały czas by choć na chwilę zastanowić się nad własnym życiem i przypomnieć sobie, jak ważną rolę dla polskiego społeczeństwa odgrywał i odgrywa JAN PAWEŁ II.

Jeszcze nie tak dawno Gimnazjum Publiczne nr 1 w Radgoszczy nosiło imię Ojca Świętego Jana Pawła II. W związku z reformą oświaty gimnazja wygasły, jednak pamięć społeczności szkolnej trwa w nas zawsze, czego dowodem może być pamiątkowa tablica przy której często zatrzymujemy się w zadumie, czy coroczne konkursy recytatorskie „Jan Paweł II – SYN POLSKIEJ ZIEMI”. 

W tym dniu zachęcam do lektury  poezji – Tomik „Z potrzeby uczniowskiego serca”, wydany przez radgoskich uczniów. 

Niech zachętą będzie wiersz, artysty -muzyka Bartosza Dworaka, absolwenta naszej szkoły, który otwiera wyżej wspomniany tomik. 

 

Prowadzisz nas …

 

Tyś Wielki Pielgrzym, co jak biały gołąb

Pokój miłujesz i prawdę głosisz.

Jesteś cierpliwy, 

Pychą się nie unosisz.

Nie szukasz poklasku,

Nie szukasz swego, 

Zapominasz o doznanych przykrościach,

Wybaczasz wszystko, 

Nie unosisz się gniewem,

Prawda jest Twoją radością,

Nie cieszysz się z niesprawiedliwości 

Nigdy nie tracisz nadziei

Dzięki Ci za to, że uczysz nas miłości.