Próbna ewakuacja

 5 października przeprowadzona została w szkole próbna ewakuacja uczniów, nauczycieli i pracowników. Podczas opuszczania budynku wszystkie określone czynności wykonane zostały zgodnie z ustaloną procedurą. W próbie udział wzięli strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.