49.ROCZNICA NADANIA SZKOLE IM. ELIZY ORZESZKOWEJ

Szkoła Podstawowa w Radgoszczy obchodzi w br. wyjątkową  49. rocznicę  nadania imienia Elizy Orzeszkowej. To  wydarzenie jest okazją do refleksji nad wartościami, które reprezentowała patronka szkoły. Wśród nich znajdują się m.in. przywiązanie do ojczyzny, równość i tolerancja, a także kultura i edukacja.

Eliza Orzeszkowa to jedna z najwybitniejszych polskich pisarek XIX wieku, działaczka społeczna i patriotka. Jej twórczość, pełna głębokich spostrzeżeń i analiz społecznych, przyczyniła się do rozwoju polskiej literatury i świadomości narodowej.

Scenariusz uroczystości i przygotowanie całej oprawy należało w tym roku do nauczycieli i uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej. Skoncentrowano się na fragmentach biografii  przybliżających Elizę Orzeszkową jako rówieśniczkę uczniów szkoły podstawowej. Wybrano  fragmenty dotyczące jej edukacji, wzrastania w atmosferze szacunku i umiłowania ojczyzny, zainteresowań, relacji z siostrą, kształtowania się wrażliwości dziecięcej na piękno przyrody i uroki ówczesnej wsi.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., na którą cała społeczność szkolna przemaszerowała  wraz z pocztem sztandarowym. Po Mszy świętej rozpoczęła się akademia w wykonaniu uczniów.

Pani Dyrektor Mirela Kiełbasa powitała zaproszonych gości: Wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Tarnowie p. Łukasza Drewienkiewicza, sekretarza Gminy Radgoszcz p. Marka Kopię, księdza proboszcza Krzysztofa Ciebienia oraz ks. wikarego  Jana Liszkę, bardzo serdecznie przywitała nauczycieli emerytowanych, a szczególnie p. Stanisławę Dworak byłą dyrektor szkoły, która przyczyniła się do wyboru patronki i nadania jej imienia szkole w Radgoszczy. Pani  Dyrektor powitała również Radę Rodziców, nauczycieli oraz społeczność uczniowską.

Całość uroczystości poprowadzili: Weronika Bielat oraz Filip Wiercioch, uczniowie klasy 7, natomiast narrację  części artystycznej prezentowały uczennice klas trzecich: Lena Kopeć i Milena Kowalska.

Postać Elizy Orzeszkowej prezentującą fragmenty biografii doskonale zagrała uczennica klasy 3b Laura Węc.

Występy rozpoczęto uroczyście  polonezem w  wykonaniu uczniów klas 1 a i b – wychowanków p. Grażyny Kogut oraz Bogusławy Witaszek.

Fragmenty z biografii Patronki uzupełniały występy artystyczne uczniów:

– piosenkę „ Nasze polskie ABC” zaśpiewali uczniowie klasy 3a – wychowankowie p. Małgorzaty Miłkoś,

– p. Edyta Białas przygotowała uczniów z fragmentem  wiersza A. Asnyka „Do młodych”,

– nastrojowy układ taneczny  do utworu Ludwika van Beethovena pt. „Dla Elizy” wykonali uczniowie klasy 3 b pod kierunkiem p. Lucyny Kaczmarskiej – Moździerz,

– uczennica klasy 3a Iga Kwiatkowska zaprezentowała wiersz W. Bełzy pt. „ Ziemia rodzinna’’,

-nawiązując do klimatów powieści „ Nad Niemnem” uczniowie klasy 3b zaśpiewali fragment pięknej pieśni patriotycznej pt. „Ty pójdziesz górą, a ja doliną” z akompaniamentem trójkątów, przygotowała ich p. Lucyna Kaczmarska – Moździerz,

-wiersz pt. „ Szkoła z klasą” zaprezentowali uczniowie klasy 2 a, wychowankowie p. Urszuli Koziarskiej,

-utwór pt. „Jestem Polakiem” wykonali wspólnie wszyscy uczniowie edukacji wczesnoszkolnej,

-na zakończenie wystąpiła uczennica Milena Zawiłowicz z  piękną, patriotyczną pieśnią o Polsce, której towarzyszył taniec z flagami w wykonaniu uczennic klas 7 przygotowanych przez p. Agnieszkę Piotrowicz, a także uczeń klasy 8 b Jakub Kacała wykonał z akompaniamentem gitary utwór pt.:
„ Droga, którą idę”  przygotowany pod kierunkiem p. Wiesława Kwietnia.

Rocznica nadania imienia Elizy Orzeszkowej jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie przesłania i znaczenia jej twórczości. To także ważny moment, aby docenić rolę, jaką literatura i kultura odgrywają w naszym życiu i rozwijaniu naszych umiejętności oraz osobowości.

Szkoła Podstawowa w Radgoszczy, nosząc imię Elizy Orzeszkowej, stara się kultywować te powyższe wartości i przekazywać je swoim uczniom. Organizowane są w szkole różnorodne działania edukacyjne, między innymi zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania, a święto szkoły było doskonałą okazją do zaprezentowania efektów tych działań.

Wszyscy uczestnicy mieli okazję zobaczyć prace uczniów prezentowane na wystawach przygotowanych przez uczniów i nauczycieli na korytarzu szkolnym i w salach.

W godzinach popołudniowych odbył się Festiwal Talentów, m.in. wystawa prac plastycznych, technicznych: robotyki, szydełkowania, szycia, ozdabiania, garncarstwa, okazów przyrodniczych, druku 3D, zajęć sportowych: zajęć piłki nożnej  oraz sztuki walki ju-jitsu czy karate itd.   Festiwal Talentów był bardzo ciekawą formą promocji osiągnięć uczniów oraz efektów ich zainteresowań rozwijanych w szkole i na innych zajęciach pozaszkolnych.

Organizatorzy Święta Szkoły:

– Festiwal Talentów- Wicedyrektor p. Dorota Wiercioch, p. Joanna Gwóźdź, p. Olga Juras, p. Wiesław Kwiecień, p. Joanna Burek, p. Agnieszka Piotrowicz, p. Anna Fido, p. Kogut Grażyna, p. Anna Zawiłowicz,  p. Waldemar Miłkoś,

– scenariusz części artystycznej- p. Lucyna Kaczmarska- Moździerz,

– wystawa prac plastycznych- p. Celina Dworak, p. Bogumiła Bator,

– wystawy prac uczniów- p. Lucyna  Kaczmarska- Moździerz, p. Edyta Białas, p. Wijas Elżbieta, p. Bogumiła Bator,

– dekoracje pod kierunkiem p. Celiny Dworak wykonali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Bogata fotorelacja wykonana przez p. Annę Fido, p. Joannę Gwóźdź  oraz Rodzica- p. Grzegorza Kużniara. któremu bardzo serdecznie dziękujemy.

Na następne lata wychowywania kolejnych pokoleń życzymy sobie niech  imię Patronki  będzie zawsze źródłem inspiracji i mądrości dla całej społeczności szkolnej.