XV Ogólnopolskim  Konkursie Poetycko – Plastycznym Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…

Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli  oraz zainteresowane Osoby do  udziału w XV Ogólnopolskim  Konkursie Poetycko – Plastycznym

Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…

Hasło tegorocznego konkursu:

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM

Zgloszenia_2017