Radgoszcz, 01.02.2023 r.

 

Zarządzenie nr 7/2022/23

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy

w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do przedszkola i szkoły

na rok szkolny 2023/24.

 

Na podstawie Zarządzenia nr 3/2023 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 12 stycznia 2023 r. ustalam harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

01 – 15.02.2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub szkoły,

16 – 24.02.2023 r. – weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków,

03.03.2023 r. – ustalenie wyników i podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych.

 

Powołuję komisję rekrutacyjna w składzie:

  1. Celina Dworak – przewodniczący
  2. Agnieszka Golemo – zastępca
  3. Katarzyna Flis – członek Komisji
  4. Anna Gmyr-Noga – nauczyciel, członek komisji
  5. Alicja Błocho – przedstawiciel rodziców

 

REKRUTACJA!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 3/2023 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 12 stycznia 2023 r. ustala harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • 01 – 15.02.2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub szkoły,
  • 16 – 24.02.2023 r. – weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków,
  • 03.2023r. – ustalenie wyników i podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać tylko i wyłącznie do pudełek znajdujących się na stolikach z dokumentami rekrutacyjnymi w przedszkolu na ul.Kopernika 7.

 

Prosimy również o przemyślenie deklaracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, ponieważ wpisane godziny będą wiążące do opłat za pobyt w przedszkolu (powyżej 5 godzin).

Poniżej załączniki do druku: