APEL DO UCZNIÓW I RODZICÓW

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE!!!

 

POTRAKTUJMY POWAŻNIE APEL
MINISTRA ZDROWIA

 

Okres do 25 marca , to nie czas ferii. To czas KWARANTANNY społeczeństwa, który powinniśmy spędzić w domu, w izolacji, bo to najlepszy sposób zabezpieczenia przed zakażeniem.

Zobowiązuję Rodziców do kontrolowania w jakich miejscach przebywają Ich dzieci. Unikajmy skupisk, ograniczmy do minimum wychodzenie na zakupy, zrezygnujmy z wizyt  u znajomych i przyjaciół.

Uczniowie!!! Przeznaczcie ten czas na czytanie lektur, uczenie się języków, ćwiczenie zadań matematycznych i  nadrabianie zaległości
w nauce.

Apeluję, żebyśmy poważnie potraktowali to ryzyko i zachowywali się odpowiedzialnie!!!

 

W sytuacji podejrzenia  zakażenia KORONAWIRUSEM zachowajmy spokój
i postępujmy zgodnie z procedurami.

Nie udajemy się po pomoc do Ośrodka Zdrowia, lecz telefonujemy 146414110.

Możemy również skontaktować się z  POWIATOWĄ  STACJĄ  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ  w  DĄBROWIE  TARNOWSKIEJ  146422396
lub  INFOLINIĄ   800190590

 

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Małgorzata Węgiel