BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, BO O ZDROWIE DBAMY – PRELEKCJA KRUS W SZKOLE

Uczniów klas 1-6 naszej szkoły odwiedził, 13 marca pracownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego p. Łukasz Pajdo. Przedstawił on regulamin tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego, a także odbył prelekcję w temacie bezpieczeństwa na wsi.

Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Wydarzenie przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Agro Ubezpieczenia.
Patronem medialnym konkursu jest TVP INFO.  Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Poniżej regulamin oraz formularz zgłoszeniowy, który należy złożyć do szkolnej biblioteki do 27 marca br. 

 

Regulamin_konkursu_plastycznego_2024

zał1_konk_plast_formularz_zgłoszeniowy_2024

konkurs_plastyczny_2024_plakat