BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – KONKURS PLASTYCZNY KRUS

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik  zaprosiła dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. 21 uczniów naszej szkoły złożyło prace plastyczne do jednostki terenowej Dąbrowie Tarnowskiej. 6 czerwca każdy z uczestników otrzymał nagrodę od organizatorów.