BEZPIECZNIE NA WSI TO PODSTAWA, ŚRODKI CHEMICZNE TO NIE ZABAWA!

Takie hasło nosiła prelekcja delegatek Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Dąbrowie Tarnowskiej skierowana do uczniów szkoły podstawowej 7 marca br. Pracownice KRUS zapoznały dzieci z podstawowymi zasadami przechowywania, użytkowania i zakupu środków chemicznych niezbędnych we współczesnym gospodarstwie rolnym. Uczestnicy chętnie brali udział w dyskusjach i quizach przygotowanych w tej tematyce. Zachęceni także zostali do wzięcia udziału  w  VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.

Poniżej link i więcej informacji dot. konkursu plastycznego:

http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/vii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-bezpiecznie-na-wsi-to-podstawa-srodki-chemic/