BIEG PO ZDROWIE

Klasy IVa i IVb  wraz z rodzicami biorą udział w programie edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie”, który został opracowany w Głównym Inspektoriacie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Program zachęca uczniów do zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego. Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczycieli, zeszyt ćwiczeń dla uczniów, plakaty, ulotkę informacyjną dla rodziców, filmy edukacyjne dla rodziców. Program skłania do refleksji i przemyśleń na temat zdrowia, mamy nadzieję, że przyczyni się do ominięcia przez uczniów pułapki uzależnienia się od papierosów i innych używek.

 

Pedagog szkolny A. Antosz – Barabasz