BIEGANE DYKTANDO EKOLOGICZNE

Uczennice klas 4, w kwietniu, wzięły udział w nietypowym dyktandzie,  które miało miejsce na sali gimnastycznej. Współpracując w parach aktywnie utrwalały poznane zasady pisowni. Dyktando miało wymiar proekologiczny i zachęcało do dbania o środowisko naturalne. Dziewczęta z ochotą podjęły się takiej formy aktywności. Poznały także sposób poprawy błędów ortograficznym na własnej pracy.  Było to jedno z działań własnych projektu „Z ekologią na TY”.