BIEGANE DYKTANDO METODĄ NAUKI ORTOGRAFII PODCZAS OMAWIANIA LEKTURY „MAGICZNE DRZEWO. CZERWONE KRZESŁO”

Panie polonistki Olga Juras i Joanna Gwóźdź zaprosiły uczniów klas 4 do nietypowej lekcji ortografii. Podczas omawiania lektury „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” uczniowie rywalizowali podczas ruchowej lekcji ortografii na sali gimnastycznej, bazując na tekście lektury. Pracując w parach uczyli się oprócz zasad poprawnej pisowni,  nie tylko zasad zdrowej rywalizacji, ale także działania pod presją czasu.  Role ”pisarza” i „biegacza” często się zmieniały, zaś efekt wspólnej pracy uczniów okazał się zadowalający. Ta metoda pracy spotyka się w naszej szkole z ogromnym zadowoleniem.