Bóg Honor Ojczyzna

 11 listopada 1918 roku – to data upamiętniająca dzień odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Po 123 latach niewoli Polska wróciła na mapę świata. 11 listopada na ulicach wszystkich miast panowała euforia z powodu rodzącej się niepodległości. Dzień ten był dla wszystkich Polaków przepełniony radością, odrodziło się państwo polskie. Z tej okazji uczniowie klasy 3a i 3b szkoły podstawowej razem z paniami: R. Małek, M. Miłkoś, E. Białas odświętnie ubrani, z polskimi symbolami w rękach, przygotowali żywiołową część artystyczną. Były wiersze przeplatane radosnymi piosenkami, moment grozy i wielkiego wzruszenia. Nie zabrakło również tańca narodowego – Poloneza, wykonanego w przepięknych oryginalnych strojach. Miłym akcentem była gra ucznia Jakuba na saksofonie do piosenki ,,Przybyli ułani pod okienko” oraz do tańca Ułanów z Krakowiankami. Na zakończenie panie Dyrektor: M. Węgiel i C. Dworak wygłosiły przemówienie dotyczące postawy patriotycznej, podziękowały występującym uczniom oraz całej młodej widowni za wzorowe zachowanie. Akademia spotkała się z gorącym przyjęciem przez uczniów i grono pedagogiczne.