CERTYFIKATY WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW SZKÓŁ AKTYWNIE PROMUJĄCYCH CZYTELNICTWO

3  czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radgoszczy zebrała się Komisja Konkursowa Certyfikatów Wielkiej Ligi Czytelników „Placówki Aktywnie Promujące Czytelnictwo”  dla województwa małopolskiego. 

Niezależna komisja, w skład której weszły: 

Beata Kuta – pedagog szkolny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, artysta-plastyk ( Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim)- Przewodnicząca Komisji;

Małgorzata Morawiec – bibliotekarz ( Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie) – Zastępca Przewodniczącej Komisji;

Anna Wolak – nauczyciel informatyki i matematyki (Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej) – Członek Komisji;

Agata Bazuła – bibliotekarz szkolny (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach) – Członek Komisji;

Renata Wilk-Krzciuk – nauczyciel języka polskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie)- Członek Komisji

 

postanowiła przyznać Certyfikaty Szkół Aktywnie Promujących Czytelnictwo  w ilości 22. 

Poniżej wyróżnione placówki:

 

Lp.

Nazwa placówki

1.

Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach

2.

Szkoła Podstawowa w Przyborowie

3.

Szkoła Podstawowa w Brzozowej

4.

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza  w Kleczy Dolnej

5.

ZSP Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego
w Brzeźnicy

6.

Szkoła Podstawowa nr 36 w Krakowie

7.

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej

8.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Sufczynie

9.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mjra Henryka Sucharskiego w Spytkowicach

10.

Szkoła Podstawowa im. Mjr Józefa Ryłko w Czernej

11.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie

12.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku

13.

Szkoła Podstawowa nr 126 Im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

14.

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej
w Szarowie

15.

Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza
w Dobrej

16.

Zespół Placówek Oświatowych  Im. Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie

17.

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego 
w Osielcu

18.

Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej
w Radgoszczy

19.

Publiczne Przedszkole w Radgoszczy

20.

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Nowym Sączu

21.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu

22.

I Liceum Ogólnokształcące im.

T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radgoszczy jako Organizator Lokalny serdecznie gratuluje wszystkim Placówkom, Dyrektorom, Nauczycielom, Bibliotekarzom, a nade wszystko Dzieciakom-Czytelnikom!