CZAS NA ZDROWIE

Projekt Fundacji BOŚ „Czas na zdrowie” łączy rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej właściwego stylu życia z dawką zdrowej zabawy. Konkurs ma formę międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Jest adresowany do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkołę Podstawową reprezentuje grupa dziewcząt pod nazwą „Warzywniak” pod opieką pani Małgorzaty Libera:

– Julia Białas

– Magdalena Borek

– Weronika Doroż

– Kinga Leżoń

– Sylwia Oleś

– Justyna Pikul

– Katarzyna Pikul

– Kinga Saładyga

– Wiktoria Trela

– Oliwia Zielińska.

W pierwszym etapie zespoły uczniów, działające pod opieką nauczyciela, zdobywają, a następnie promują wśród społeczności szkolnej wiedzę z zakresu rolnictwa ekologicznego. Etap ten został zakończony i czekamy na ocenę. Podczas jego realizacji odwiedziłyśmy gospodarstwo ekologiczne i na podstawie zdobytej wiedzy stworzyłyśmy gazetki informacyjne oraz przeprowadziłyśmy pogadanki na temat ekologicznych upraw roślin oraz hodowli zwierząt. W ramach tego etapu zaprosiłyśmy do szkoły panią dietetyk, która uświadomiła uczniom jakie zagrożenie niesie ze sobą spożywanie żywności wysoko przetworzonej. Opowiedziała również o korzyściach płynących z eko-żywności.

Drugi etap stanowi organizacja ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia, który będzie obfitował w atrakcje: wspólne zabawy ruchowe dla młodzieży i dorosłych, zdrowy poczęstunek oraz udział zaproszonych przez młodzież gości. W ostatnim tygodniu roku szkolnego zostanie zorganizowany pokaz serii filmów edukacyjnych pt. „Śmietnik w mojej głowie”. Filmy, powstałe w konsultacji ze specjalistami z ośrodków naukowych i uczelni wyższych, w lekki, zabawny sposób mówią o stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie oraz sposobach ich przełamywania. Pozwalają na zrozumienie problematyki przez widzów należących do różnych grup wiekowych.