CZAS SZKOŁY – CZAS DOJRZEWANIA

CZAS SZKOŁY – CZAS DOJRZEWANIA” Do końca lutego wysłane zostały 2 prace literackie do konkursu „Czas szkoły – Czas dojrzewania”. Praca literacka mogła przybrać formę: opowiadania, wiersza lub komiksu. Wiersz pt. „Radgoszcz- moja mała ojczyzna” w tematyce: Mój dom, moja dzielnica, moje miasto, moja mała ojczyzna stworzyła uczennica klasy 5a – Milena Motyka, zaś opowiadanie bez tytułu napisała Anna Błocho , uczennica klasy 2A gimnazjum.