CZY DYSKUSKUTOWANIE TO TRUDNA UMIEJĘTNOŚĆ?

Uczniowie klasy 6b ćwiczyli trudną umiejętność, jaką jest dyskusja. Klasowe rozważania opiewały wokół tematu: Co robić, żeby być sobą? Nasze rozważania rozpoczęliśmy od indywidualnych wypowiedzi pisemnych, by później wspólnie wymienić zdania na dany temat, argumentując swoje wypowiedzi. Pamiętaliśmy także o kulturze wypowiedzi i szacunku do wypowiadającego się. Wszystkie swoje pomysły zapisywaliśmy na dużych arkuszach, co pomogło nam zwrócić uwagę na ważniejsze zagadnienia podczas dyskusji. To świetny sposób na zyskiwanie nowych kompetencji językowych. Uczymy się odwagi, wypowiedzi oraz akceptacji, a przede wszystkim cierpliwości.