CZYTAM SOBIE. PIERWSZA KLASA – PODSUMOWANIE PROJEKTU

W listopadzie i grudniu lekcje projektu „Czytam sobie. Pierwsza klasa” odbywały się poprzez platformę Teams. W styczniu, po powrocie do szkoły dzieci kontynuowały czytanie „sobie”. Każdego dnia wypożyczali otrzymane w ramach projektu książki, po jednej dziennie. W Sali lekcyjnej powstał kącik czytelnika, w którym panie bibliotekarki udostępniały zbiory, a także zaznaczały przeczytane utwory na Kartach Młodego Czytelnika. Ponadto pani wychowawczyni, Bogusława Witaszek za każda przeczytaną w ramach projektu książkę nagradzała do dzienniczka odznaką „Tak trzymaj”.

Pierwszoklasiści sumiennie i z dużym zapałem czytali projektowe książki, czekając aż wszyscy przeczytają i wypełnią Karty Czytelnika. O pierwszeństwie wyboru książek na własność decydowała kolejność skompletowania wszystkich pozycji na Karcie Czytelnika.

23 lutego odbyło się podsumowanie projektu, podczas którego uczniowie zdobyli Certyfikaty, otrzymali na własność książeczki i inne gadżety projektowe (plany lekcji, zakładki, magnesy).

Dzieciom bardzo spodobał się projekt. Jeszcze chętniej samodzielnie czytają, motywując przy tym starszych kolegów. Seria książek CZYTAM SOBIE w trzech poziomach dostępna w szkolnej bibliotece przeżywa teraz prawdziwe oblężenia. Nie tylko pierwszoklasiści, ale także pozostali uczniowie edukacji wczesnoszkolnej zachęcenie przez klasę 1b, sięgają po te publikacje.

Dzieciaki podczas wspólnych rozmów chętnie opowiadały historie bohaterów przeczytanych książek, stąd zrodził się pomysł, aby z każdej projektowej publikacji zaczerpnąć jakąś część (wydarzenie, przedmiot, postać) i stworzyć zupełnie nową opowieść.

Należy dodać, że klasa 1b ma już na swoim koncie 2 artbooki („Kolorowy zamek” oraz „Zaczarowany  rowerek i znaleziona przyjaźń” ). Teraz zainspirowani akcją CZYTAM SOBIE. PIERWSZA KLASA tworzą kolejny. Czekamy na jego efekty.