DEBATA :  „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza być patriotą”

W marcu, w Szkole Podstawowej w Radgoszczy zostało przeprowadzone konwersatorium pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza być patriotą.” Udział wzięły wszystkie klasy z podziałem na grupy wiekowe: I – III, IV – VI, VII – II gimnazjum, III gimnazjum. Treści były dostosowane do wieku. Debata przeprowadzona została w ramach zadania konkursowego projektu edukacyjnego SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW, w której staramy się o uzyskanie certyfikatu patriotycznej szkoły.
Na najbliższe miesiące zaplanowaliśmy szereg działań, mających na celu upamiętnienie odzyskania przez Polskę NIEPOLEGLOŚCI. Wszystkie spotkania rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego  w otoczeniu flag narodowych. Prowadzący, p. Kazimierz Król,  zaznajomił wszystkich z tematyką i określił jak należy rozumieć patriotyzm. Następnie omawiane były zagadnienia związane z  symbolami narodowymi i  ich historią, znajomością bohaterów narodowych. Zastanawialiśmy się  jak być patriotą teraz i czy każdy z nas może być teraz patriotą. W każdym zagadnieniu aktywny udział brali uczniowie opowiadając o swoich wydarzeniach związanych z wywieszaniem flagi, zachowaniem wobec godła, hymnu. Spośród bohaterów narodowych uczniowie najczęściej wymieniali postacie: Jan Paweł II, Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski. W dalszej części dyskusja, która była uzupełniana przez prowadzącego,  dotyczyła przestrzegania prawa obchodzenia świąt państwowych, zdobywanie wiedzy o naszej historii, dbanie o kulturę, wypełnianie obowiązków, szacunek dla innych, docenianie wolności, dbanie o tradycje, poszanowanie mienia wspólnego.

Podsumowaniem było wspólne wypowiedzenie słów: „KTO TY JESTEŚ ? – POLAK MAŁY…”