NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO ZMIENIA SIĘ, czyli o projekcie DEUTSCH PLUS, eTwinningu i innowacjach w Szkole w Radgoszczy

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele języka niemieckiego postanowili wprowadzić pewne zmiany w nauczaniu tego języka. Powodów tych zmian jest wiele: spadek znaczenia języka niemieckiego jako nauczanego przedmiotu, niska motywacja uczniów do nauki, mała liczba godzin a jednocześnie świadomość, że znajomość języka niemieckiego stosunkowo często przydaje się w życiu dorosłym. Głównym powodem jest jednak zakwalifikowanie się do projektu Deutsch Plus, który niejako zmobilizował naszą szkołę do tych działań. Oto krótki przegląd naszych projektów i przedsięwzięć:

            We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do projektu Deutsch Plus. Projekt ten trwa do końca roku szkolnego 2019/2020 i organizowany jest przez Goethe Institut z Warszawy wspierającą naukę języka niemieckiego na świecie oraz oferującą kursy i egzaminy z tego języka.

W ramach projektu Deutsch Plus zaproponowaliśmy uczniom klas szóstych, uczęszczającym na dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego udział z międzynarodowym Programie eTwinning. Jest to europejska społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko), współpracująca ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki za pośrednictwem Internetu. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia się na Europę. Program zgromadził już niemal 680 tysięcy nauczycieli z 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już prawie 90 tysięcy różnorodnych projektów rocznie. My przystąpiliśmy do niego po raz pierwszy.

Nasz projekt nosi tytuł „Ich kann Deutsch!/ Znam niemiecki!” i polega na wykonaniu przez uczniów konkretnych zadań obejmujących takie zagadnienia jak: ja, moja rodzina, moje hobby, mój dom, moje miasto. Językiem projektu jest niemiecki. Koordynatorem w naszej szkole jest pani Joanna Burek, która wszystkie działania i ich efekty, czyli filmy, zdjęcia, prezentacje, itp. umieszcza na platformie Twin Space, służącej do komunikowania się między szkołami partnerskimi. A szkół partnerskich w tym zadaniu jest wiele, m.in. z Chorwacji, z Włoch, z Grecji, dwie szkoły z Turcji, dwie szkoły z Czech i aż cztery z Polski.

Pierwszym zadaniem było napisanie listów. Uczniowie musieli się w nich przedstawić, napisać o swoich zainteresowaniach. Szkołą partnerską w tym zadaniu jest szkoła ze Stambułu, do której wysłaliśmy 20 listów. Szóstoklasiści odkryli, że odręczne pisanie listów to wielka frajda i z niecierpliwością wyczekują odpowiedzi.   

Projekt Deutsch Plus proponuje uczniom udział w różnych konkursach właściwych dla ich wieku i zaawansowania językowego. Kilkoro uczniów klas szóstych wzięło udział w ogólnopolskim konkursie „Koch mir was!/ Ugotuj mi coś!” Zadaniem było przygotowanie potrawy kuchni niemieckiej i opracowanie do niej strony z przepisem. Wytypowane dwa zespoły przygotowały jesienne potrawy: dziewczęta gotowały zupę z dyni, chłopcy piekli rogaliki Świętego Marcina. Obie drużyny samodzielnie i z pełnym zaangażowaniem wypełniły zadania konkursowe. Jedni mogli pokazać swoje umiejętności sztuki kulinarnej, drudzy udowodnili, że całkiem nieźle radzą sobie w kuchni. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie, a na zwycięzców czekają m.in. warsztaty kulinarne w Warszawie. 

Poza wyżej wymienionymi działaniami kontynuowane są te z lat poprzednich jak przygotowanie do egzaminu językowego Goethe Zertifikat. W tym roku szkolnym niestety tylko jedna uczennica z klasy ósmej przygotowuje się do uzyskania tego międzynarodowego dokumentu poświadczającego znajomość języka na konkretnym poziomie zaawansowania. Egzamin odbędzie się w maju przyszłego roku w Tarnowie. Poprowadzą go nauczyciele-egzaminatorzy z Goethe Institut z oddziału w Krakowie. 

27 września już kolejny raz świętowaliśmy z uczniami klas ósmych Europejski Dzień Języków. Tym samym rozpoczęłyśmy innowację pedagogiczną pt.: „Du bist dran! / Teraz twoja kolej!” Jest to projekt nastawiony na utrwalanie i rozwijanie sprawności językowych podczas grania w różnego rodzaju gry. Uczniowie mieli okazję pograć w kilka gier karcianych jak: UNO, Dobble w różnych wersjach, kalambury, mrówki czy memory porozumiewając się oczywiście w języku niemieckim. Mogli oni nie tylko utrwalić poznane wiadomości, formułować proste prośby i polecenia oraz współzawodniczyć ze sobą, ale również po prostu dobrze się bawić.  Nasza innowacja to zabawowa forma nauki, która nastawiona jest głównie na mówienie, lecz rozwija też inne sprawności językowe jak słuchanie i czytanie. Stanowi też doskonały trening pamięci, refleksu i myślenia taktycznego.

Nauczanie języka niemieckiego naprawdę się zmienia na nauczanie przez działanie, czyli przez wykonywanie konkretnych zadań jak pisanie listów, kręcenie filmików, gotowanie, granie w gry itp. Nasi uczniowie „wychodzą” z sali lekcyjnej w przestrzeń wirtualną, przekraczają granice krajów czy udają się do kuchni. Jednak w każdym przypadku warunkiem powodzenia skuteczności takich sposobów nauczania języka jest choćby podstawowa znajomość słownictwa i gramatyki, aby następnie móc ją wykorzystać do komunikowania się w tym języku.

Mimo upływu dopiero dwóch miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego zostało zrealizowanych wiele różnorodnych zadań. Za całe zaangażowanie w nauczanie języka niemieckiego, szkoła otrzymała tabliczkę „Deutsch Plus” oraz członkostwo w sieci Szkół Deutsch Plus. I w tym miejscu podziękowania za współpracę i wsparcie w naszych działaniach kierujemy do: dyrekcji szkoły, pani od techniki, pań z biblioteki szkolnej – szczególnie do pani Justyny Świętek, nauczycieli innych przedmiotów, do pań z kuchni oraz oczywiście do uczniów i ich rodziców.

Więcej szczegółowych informacji o realizowanych zadaniach, projektach i konkursach na stronie internetowej szkoły: www.spradgoszcz.pl w zakładce „Projekty językowe”, a w bieżącym roku szkolnym jeszcze sporo będzie się działo. 
           

 

Nauczyciele języka niemieckiego: Bogumiła Bator, Elżbieta Wijas