Diagnoza umiejętności po klasie 3 Szkoły Podstawowej

13 czerwca br uczniowie klas III naszej szkoły przystąpili do sprawdzianu wiedzy ucznia kończącego klasę III. 43 uczniów zmagało się z zadaniami z zakresu wiedzy matematyczno-przyrodniczej oraz humanistycznej. Na każdy test przeznaczono 45 minut. Po 10-minutowej przerwie trzecioklasiści przystąpili do drugiej części sprawdzianu trwającej również 45 minut. Był to wystarczający czas na wykonanie zadań oraz ich ponowne sprawdzenie. Trzecioklasiści pracowali z zapałem, z wielkim zaangażowaniem i w dużym skupieniu. Mamy nadzieję, że wykazana wiedza jest na wysokim poziomie i zostanie właściwie wykorzystana w dalszej nauce w szkole.