DIALOG MŁODZIEŻOWY W MAŁEJ OJCZYŹNIE

Debata to kulturalny i zgodny z określonymi zasadami pojedynek na argumenty. Słowna potyczka, w której nie ma miejsca na zawoalowaną agresję To wymiana poglądów poparta faktami i wolna od wpływu osobistych przekonań. Właśnie tego uczyli się uczestnicy szkolenia zrealizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie w ramach projektu „Dialog młodzieżowy w małej ojczyźnie”. Inicjatorem działania jest Krakowskie Stowarzyszenie Mówców. Pierwsze spotkanie z uczniami czterech szkół z terenu Powiatu Dąbrowskiego odbyło się 17 stycznia 2023 roku, a poprowadziła je trenerka i prezeska Stowarzyszenia, Anna Kulma. Obecni na szkoleniu uczniowie naszej szkoły oraz szkół w Borkach, Szczucinie i Oleśnie od pierwszych chwil wykazywali ogromne zaangażowanie, aktywność, ciekawość, chęć rozwoju i odwagę. Chętnie się wypowiadali, dzielili spostrzeżeniami i uczestniczyli w ćwiczeniach. Doskonale poradzili sobie również z pierwszą, próbną debatą. Przed nami jeszcze dwa spotkania szkoleniowe, ale już teraz mamy pewność, że efekty będą zachwycające! Uczestnicy spotkania już nie mogą doczekać się kolejnej konfrontacji i dawki wiedzy oraz emocji. Dziękujemy p. Kierownik GBP w Oleśnie, p. Małgorzacie Morawiec za zaproszenie.