Doroczny Bal Fundacji CORDARE

Doroczny Bal Fundacji CORDARE odbył się 11 listopada 2017 r. w Hotelu Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej. Było to spotkanie, które połączyło po raz kolejny zacne grono osób życzliwych fundacji, stanowiło jednocześnie okazję do podsumowania rocznej działalności CORDARE i nawiązania poprzez śpiew pieśni patriotycznych do obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Opowiedziano również o innych przedsięwzięciach zrealizowanych przez fundację, takich jak: Turniej Szachowy Powiśla Dąbrowskiego, Turniej Brydża Sportowego, czy kurs językowy dla stypendystów w Londynie, podkreślając ich integracyjny i edukacyjny wymiar. Po raz pierwszy w historii fundacji rozdano Statuetki Fundacji CORDARE i wyróżniono darczyńców. Laureatami Statuetek zostali: ksiądz prałat Józef Poremba, dyrekcja i personel Hospicjum im. Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pani Danuta Basista-Kawa. W gronie darczyńców wyróżnionych dyplomem Fundacji CORDARE znaleźli się: Krzysztof Kaczmarski – burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, ksiądz Stanisław Cyran – proboszcz dąbrowskiej Parafii Matki Bożej Szkaplerznej, Klinika Stomatologii Estetycznej BJB z Krakowa, Redakcja Kuriera Dąbrowskiego, firma Villa Verde z Żabna oraz Hotel Cristal Park z Dąbrowy Tarnowskiej, Zespół Muzyczny KROSS, którego liderem jest Wiesław Kwiecień- nauczyciel muzyki w naszej szkole. Fundacji CORDARE, działa dzięki życzliwości  i ofiarności ludzkich serc. Świadczą o tym chociażby przedmioty i usługi przekazane na aukcję charytatywną, przeprowadzoną podczas balu, z  której dochód wspomoże cele statutowe fundacji. Także tutaj mamy mały akcent z naszej szkoły w postaci ikony autorstwa Celiny Dworak wicedyrektor szkoły, przekazanej na aukcję. Równolegle do aukcji odbywała się zabawa taneczna. Do tańca przygrywał nieodpłatnie zespół KROSS. Darczyńców i wszystkich sympatyków Fundacja CORDARE zaprasza do dalszego tworzenia „sercowego krajobrazu”. Miło wspomnieć czas wspólnie spędzony dla dobrej sprawy, a równie miło, że z Radgoszczy było spore grono osób, m. in. ze szkoły w Radgoszczy: dyrektor Małgorzata Węgiel, wicedyrektor Celina Dworak z mężem, oraz nauczyciele: Kazimierz Król z żoną, państwo Miłkosiowie Waldemar i Małgorzata oraz nauczyciele emerytowani: państwo Teresa i Jerzy Skoczylasowie. Swoją obecnością chcieliśmy wyrazić poparcie dla działalności fundacji na szerokim polu wspierania rozwoju młodzieży, a także wyrazić uznanie szczególnie na ręce ks. doktora Roberta Biela za troskę o edukację uczniów Szkoły Podstawowej w Radgoszczy i objęcie w tym roku szkolnym czwórki uczniów pomocą stypendialną.