DOŚWIADCZALNE ZAJĘCIA KLASY 2b

Dzieci uwielbiają eksperymenty. Chętnie do doświadczeń z wodą i barwnikami przystąpili uczniowie klasy 2b pod kierunkiem pani wychowawczyni, Anny Gmyr-Noga. Obserwowali zjawisko dyfuzji, mieszanie różnobarwnych cieczy  i sprawdzanie rozpuszczalności substancji w wodzie. Efekt doświadczeń był zaskakujący. Uczniowie wyciągnęli wnioski i zanotowali obserwacje.