Działania szkoły na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu i zapobiegania cyberprzemocy.