DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021

Nauczyciele informatyki oraz panie bibliotekarki chętnie włączyły się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2021. Tegoroczne hasło brzmiało: „Razem dla lepszego internetu”.

 Obchody tego dnia przybrały ze względu na panującą w kraju sytuację dwojaki charakter: zdalny oraz hybrydowy. 

W stacjonarnych działaniach udział brali przedszkolaki oraz uczniowie edukacji wczesnoszkolnej.

„Przedszcoolaki” wzięli  po raz pierwszy udział w zajęciach komputerowych z wykorzystaniem internetu, prowadzonych przez panią informatyk, przy wsparciu bibliotekarek w prawdziwej sali komputerowej. Dzieci z ogromna powagą i zaangażowaniem słuchali najpierw pogadanek dotyczących bezpiecznych postaw i zachowań w internecie, by później samodzielnie zaliczyć  interaktywne zabawy, przygotowane w tej tematyce.

Klasa 2b podjęła się wraz z informatykiem wyzwania przygotowania filmiku promującego bezpieczeństwo w sieci. Pozostałe klasy wykonywały memy oraz prace plastyczne w paincie.

Podczas zdalnych godzin z wychowawcą także realizowane były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Nauczyciele bazowali na przygotowanych wcześniej prezentacjach, plakatach, memach, quizach, zadaniach interaktywnych, dostępnych w sieci profilaktycznych filmikach oraz niekończących się dyskusjach. Starsi uczniowie także samodzielnie przygotowywali swoje bardzo ciekawe materiały.

Starsze klasy obejrzały także przygotowany przez klasę 2b filmik, a także korzystali z materiałów proponowanych przez MEN na platformie epodręczniki.

W sali komputerowej przygotowane zostały napisy zawierające podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci.