Dzień Bezpiecznego Internetu

W roku szkolnym 2017/2018 nasza Szkoła po raz kolejny przystapiła do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. DBI 2018 obchodziliśmy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. W ramach DBI w naszej szkole przeprowadzono:

  • konkurs plastyczny dla uczniów klas IV „Bezpieczeństwo w sieci”
  • przeprowadzono prelekcje w klasach I- VII oraz w klasach II-III Gimnazjum na temat zasad prawidłowego korzystania z Internetu oraz o zagrożeniach czyhających w Internecie
  • zorganizowano konkurs filmowy pt.” Twoje dane -Twoja sprawa”
  • przygotowano teatrzyk pt.” CZerwony Kapturek szuka księcia” z mottem „Pamiętaj bracie z kim umawiasz się na czacie”.