Dzień Bibliotekarza w Brniu

16 maja br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Brniu odbyło się spotkanie bibliotekarzy Powiatu Dąbrowskiego z okazji Dnia Bibliotekarza. W spotkaniu z bibliotekarzami udział wzięli samorządowcy na czele ze Starostą  Dąbrowskim  Tadeuszem Kwiatkowskim, który wyraził wdzięczność za trud pracy włożony w upowszechnianie czytelnictwa.   W imieniu Samorządu Powiatu Dąbrowskiego złożył on życzenia wszystkim bibliotekarzom. Podczas obchodów Dnia Bibliotekarza medal – Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  otrzymała Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie –  Edyta Jurczyk. W uroczystości udział wzięły nasze radgoskie bibliotekarki: Alicja Błocho – Kierownik GBP w Radgoszczy i Joanna Gwóźdź – nauczyciel bibliotekarz. Po części oficjalnej zgromadzeni goście wspólnie i z humorem spędzili miło czas przy poczęstunku i sesji fotograficznej w plenerze.