DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO w klasie 4b

Korzystając z okazji obchodów  Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który odbywa się co roku, 21 lutego, w nieco inny, niekonwencjonalny sposób, przeżyliśmy lekcję języka polskiego w klasie 4b.  Podczas zajęć wyrabialiśmy umiejętność korzystania z różnorodnych słowników języka polskiego. Próbowaliśmy także definiować samodzielnie „trudne” dawne i współczesne pojęcia, a następnie korzystać z ich definicji zamieszczonych w słownikach. Huncwot, nicpoń, urwipołeć, łapserdak czy szelma dostarczyły nam ogromnej dawki humoru.  Lekcję podsumowaliśmy tworzeniem zdań  z użyciem nowo poznanych pojęć.