Dzień Języków Obcych

27 marca (poniedziałek) w naszej szkole odbędzie się DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w trzech konkursach. Będą się one odbywały na 3 i 4 lekcji (od 9.50 do 11.35)

Konkurencje:

  1. Jaka to melodia? – uczniowie, pozostając w swoich klasach, usłyszą przez radiowęzeł 15 utworów anglojęzycznych, ich zadaniem będzie zapisanie (drukowanymi literami) tytułów piosenek. Długość każdego utworu: ok. 1 minuta. Po każdej piosence nastąpi 0,5 minuty przerwy (aby dać uczniom czas na odgadnięcie poprawnego tytułu piosenki) Prosimy nauczycieli o pozwolenie użycia telefonów komórkowych w trakcie tego zadania. (4 lekcja)
  2. Czy wiesz…? (test leksykalno-gramatyczny dla klas IV-VI oraz test wiedzy o kulturze Niemiec i Wielkiej Brytanii klas I-III gimnazjum). Uczniowie między sobą wybierają 2 osoby z każdej klasy, które będą rozwiązywały test w klasie. (3 lekcja)
  3. Rusz głową! (tworzenie plansz w grupach 3-4 osobowych) uczniowie klas IV-VI będą tworzyli plansze tematyczne dotyczące słownictwa z języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie gimnazjum będą tworzyli plansze na losowo wybrany temat (losowanie języków i tematów przed wykonaniem zadania). Oceniane będą: poprawność merytoryczna, oryginalność oraz estetyka wykonania pracy. (3 lekcja, stara sala gimnastyczna).

Prosimy uczniów o przyniesienie artykułów papierniczych (klej, flamastry, kredki, nożyczki itp.) Kartony będą rozdawane podczas losowania tematów.

  1. Let’s schreiben wiersze – uczniowie, którzy nie biorą udziału w pozostałych konkurencjach tworzą krótkie wiersze w języku polskim, w których umieszczą minimum 5 angielskich lub niemieckich słów. (3 lekcja).
  2. Gry językowe dla uczniów klas IV-VI

Każda klasa jest reprezentowana przez 3 wybranych uczniów, którzy biorą udział w następujących zabawach językowych:

Kalambury –  uczniowie pokazują i odgadują poznane zwroty językowe

Znawcy słówek– należy podać jak najwięcej słówek na wylosowaną literę

Liczby– rozumienie ze słuchu. Należy rozpoznać i zapisać usłyszane liczby

Rywalizacje będą przebiegać między dwoma równorzędnymi klasami. Z każdego etapu zostanie wyłoniona
1 osoba, która zdobędzie największą ilość punktów. (4 lekcja)

Na zdobywców dwóch pierwszych miejsc czekają nagrody i pamiątkowe dyplomy. 

 Nauczyciele języków obcych