DZIEŃ PUSTEJ KLASY

Dzień pustej klasy, którego idea jest prosta – nauczyciele i uczniowie mają opuścić pomieszczenia szkoły i wziąć udział w lekcji w terenie, na powietrzu, to projekt do obchodów którego włączyło się także kilka grup z naszej placówki. Klasy 2b i 3b spędzały ten dzień zdrowo, na sportowo realizując wiele gier i zabaw ruchowych. Klasa 1b odbyła lekcje biblioteczną na świeżym powietrzu, tym samym realizując zadanie projektowe Z legendą ku Niepodległej. Pani Agnieszka Piotrowicz wraz ze swoimi wychowankami przeprowadziła lekcję  wychowawczą w plenerze. Także pani Małgosia Libera zachęciła do pieszej wędrówki, zabierając uczniów klasy 4a na spacer do pobliskiej sośniny. Dzieciom spodobała się idea pustej klasy i będą ją realizować częściej. Klasy  realizujące ten projekt otrzymały pamiątkowe dyplomy.