DZIEŃ ZIEMI 2024

Nasza Ziemia powinna być dla nas ważna, musimy pamiętać nie tylko o tym, że my na niej żyjemy, ale także o tym, że przyszłe pokolenia też chciałyby korzystać z jej dobrodziejstw. W radgoskiej szkole tym razem 22 kwietnia przeprowadzono akcję sprzątania okolicy. Dzieci oraz młodzież wraz z opiekunami, wyposażeni w rękawiczki jednorazowe oraz worki w odpowiednich kolorach, zbierali oraz segregowali śmieci  porzucone przez innych w nieodpowiednich miejscach, najczęściej w zaroślach, przy rowach, w lasku. Pierwsza lekcja polegała na przypomnieniu sobie, jak segregować odpady, natomiast kolejna to odpowiedzialność za odtransportowanie zebranych śmieci w miejsce umówione. Tutaj należy podziękować w szczególności pani B. Bator, A. Zawiłowicz, J. Burek, A. Piotrowicz, A. Idziak, panom W. Miłkosiowi oraz B. Niepsujowi, a także uczniom klas 4a i b, 5a i b, 6 a i b oraz 8 a i b. W akcję włączył się także Samorząd Uczniowski wraz z p. O. Juras, który pod szkolną biblioteką podczas przerw zorganizował zadanie, polegające na rysowaniu „odcisków stóp”, jakie na naszej planecie zostawia współczesna młodzież oraz dzieci. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na loga, jakie będziemy naklejać na kosze, a które będą uczyły naszych uczniów, w jaki sposób segregować śmieci. Czekamy na pomysły, które przyciągną nasz wzrok i nie pozwolą przejść obojętnie obok śmiecia.