DŹWIĘKONAŚLADOWNICTWO PTAKÓW PRZEZ PRZEDSZKOLAKÓW

Przedszkolaki  „POPOŁUDNIAKI”  chętni są do nowych wyzwań, tak było i tym razem podczas czwartkowych zajęć.  Rozśpiewana zawsze pani Asia zachęca dzieci do zajęć  umuzykalniających. Tym razem testowaliśmy nasze głosy naśladując odgłosy ptaków. Zajęcia stały się puntem wyjścia do stworzenia prac  plastyczno-technicznych pt. ”Ptaszki w gniazdku”.