EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – ZAGROŻENIA SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA

Uczniowie klas ósmych w ramach pracy dodatkowej z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa z panią Małgosią Libera wykonali plakaty na temat: Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka, ukazujące różne aspekty zagrożeń: cywilizacyjne, destrukcyjne czy gospodarcze. Powstałe prace można oglądać na szkolnych korytarzach.