Egzamin gimnazjalny

W dniach 19-21 kwietnia br. w naszej szkole, tak jak i w całej Polsce uczniowie klas 3 gimnazjum przystąpili do egzaminów pisemnych, które obejmowały wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, składających się z 3 części:

  1. humanistycznejz zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
  2. matematyczno-przyrodniczejz zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
  3. z języka obcego nowożytnego.‎

Na fotografiach uczniowie przed egzaminem!