EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Dnia 21.05.2024 r. i 23.05.2024 r. uczniowie klasy 4 a i 4 b przystąpili do egzaminu teoretycznego na swoje pierwsze prawo jazdy jakim jest karta rowerowa. Przypominam, że z godnie z obowiązującymi przepisami karta rowerowa obowiązuje od 10 do 18 roku życia. Test składał się z 25 pytań i zawierał znaki drogowe, zasady ruchu na skrzyżowaniach, ogólne przepisy ruchu drogowego oraz pierwszą pomoc. Z klasy 4 a egzamin zdało 9 osób a z klasy 4 b 12. Uczniowie, którzy zdali egzamin teoretyczny w dniu 24.05.2024 r. przystąpili do egzaminu praktycznego. Ich zadaniem było przejechanie na rowerze toru przeszkód, który zawierał takie manewry jak: włączanie się do ruchu, omijanie wymijanie, zawracanie, skręt w lewo i prawo oraz zatrzymanie w miejscu. Do egzaminu przystąpił również jeden uczeń z klasy 5 a, który uzyskał wynik pozytywny. Zwracam się jednak z OGROMNĄ PROŚBĄ do rodziców: w momencie otrzymania karty bardzo proszę, aby do końca nie „wierzyć i ufać” umiejętnościom uczniów, którzy zdobyli kartę rowerową.  Zadbajmy jako rodzice o bezpieczeństwo naszych dzieci przynajmniej na początku – starajmy się, aby Nasze dzieci zawsze jechały po drodze w kasku i z kimś dorosłym a jestem pewna, że z biegiem czasu nabędą odpowiednich umiejętności i nawyków.

Przed nami wakacje i życzę wszystkim, aby spędzić je przede wszystkim bezpiecznie – również na rowerze. Gratuluję wszystkim zdanego egzaminu, pozdrawiam i życzę bezpiecznej jazdy na rowerze.