EKOSZKOŁA 2017

W WOJEWÓDZKIM PROJEKCIE „EKOSZKOŁA 2017” brało udział 121 szkół  i przedszkoli. W części konkursu wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska naszą szkolę reprezentowały: Błocho Anna i Gabrysia Dworak z kl. IA i Julia Saładyga z kl. IIIA. Dzięki udziałowi w projekcie dziewczyny utrwaliły i pogłębiły swoje wiadomości przyrodnicze, poznały cenne okazy roślin i zwierząt znajdujących się na terenie powiatu oraz miały okazję zmierzyć się z  uczniami z całego województwa małopolskiego i porównać z nimi swoją wiedzę. Mając na uwadze tak wielką konkurencję uzyskane wyróżnienie jest bardzo cenne.
 Projekt ma na celu:
 • utrwalenie i pogłębianie wiadomości przyrodniczo – ekologicznych wśród uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym,
 • budowanie świadomości ekologicznej,
 • wdrażanie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt znajdujących się na terenie swojej miejscowości, gminy,
 • pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego,
 • kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej,
 • inspirowanie dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska,
 • prezentację na forum wiedzy, umiejętności i działań z zakresu ekologii,
 • przygotowanie projektu zmian w swojej miejscowości dla ochrony środowiska.W ramach projektu, dla szkół zostaną przeprowadzone konkursy w czterech rundach:
  Runda I – Konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
  Runda II – Wykonanie pracy plastycznej;
  Runda III – Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych;
  Runda IV – Pisemne sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia ekologicznego.