ELIMINACJE RECYTATORÓW KLAS EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Wychowawczynie klasy 1a – p. Edyta Białas i p. Iwonka Majka oraz 2a p. Małgorzata Miłkoś, początkiem czerwca,  zorganizowały eliminacje do gminnego konkursu recytatorskiego.  Chętni przygotowali rekwizyty, kostiumy i przygotowali własne interpretacje swych ulubionych utworów. Był to prawdziwy kanon poezji dziecięcej. Wszystkim gratulujemy występów.  Zwycięzcy reprezentować będą naszą szkołę w GBP w Radgoszczy.