ETAP SZKOLNY I POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „BROADEN YOUR MIND”

21 maja 2018r. odbył się etap szkolny I Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „Broaden Your Mind”, do którego przystąpiło 11 uczniów z klas VII SP i oddziałów gimnazjalnych. Rozwiązywali oni test, który obejmował pracę z tekstem pisanym, test leksykalno-gramatyczny oraz funkcje językowe. Na jego podstawie wyłoniono trójkę najlepszych uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego. 11 czerwca w Dąbrowie Tarnowskiej naszą szkołę reprezentować będą: Arkadiusz Kaczocha (kl. IIIB), Radosław Pikul (kl. IIA) oraz Dominik Kaczocha (kl. 7b). Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie a chłopcom serdecznie gratulujemy i  życzymy powodzenia na kolejnym szczeblu rywalizacji.