EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Europejski Dzień Języków został ustanowiony w 2001 roku przez Radę Europy i corocznie obchodzi się go 26 września. Celem tego święta jest zachęcenie mieszkańców Europy do nauki języków obcych oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej na naszym kontynencie.
W tym dniu uczniowie naszej szkoły na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego poprzez gry, zabawy i quizy mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat różnych krajów (szczególnie Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA) i języków, którymi posługują się ich mieszkańcy. Uczniowie chętnie uczestniczyli w lekcjach, rywalizowali między sobą i w grupach, a my – nauczyciele języków obcych, mamy nadzieję, że jeszcze intensywniej będą uczyć się angielskiego i niemieckiego a może rozwiną pasje do nauki innych języków…