FLASHMOB z ORZESZKOWĄ

Polonistki wraz ze szkolną biblioteką we wtorek, 26 marca, zorganizowały Flashmob  z Orzeszkową.  Tę nowoczesną formą happeningu zestawiono z XIX –wieczną twórczością patronki naszej szkoły.  Powieści Orzeszkowej ukazują bogaty obraz życia społecznego jej epoki, przegląd idei, wierzeń, rozterek i klęsk, który chcieliśmy skonfrontować z naszą codziennością.  Nauczyciele: Urszula Kuta, Błażej Niepsuj, Barbara Lupa, Joanna Burek, Anna Fido, Agnieszka Idziak, Olga Juras, Justyna Świętek, Alicja Błocho (GBP Radgoszcz) oraz uczniowie: Tomasz Fijał, Milena Motyka i Karol Zawiślak,  poddali interpretacji utwór „Panna Antonina”, ukazujący losy guwernantki-idealistki.

„Błyskawiczny tłum”  stworzyli uczniowie klas 6,7 i 8 szkoły podstawowej, którzy w trakcie dwóch godzin lekcyjnych wzięli udział w mini maratonie czytelniczym.

Zadaniem uczniów było wysłuchanie przeczytanego tekstu, zrobienie notatek, a następnie na kolejnej lekcji języka polskiego wypełnienie testu.

Akcja czytelnicza przeprowadzona została w ramach corocznej retrospekcji w kierunki Elizy Orzeszkowej i jej twórczości.