FRAKTAL MATEMATYCZNY NA STULECIE

 

Fraktal na stulecie– projekt edukacyjny pod Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

Ponad 6 i pół tysiąca uczniów z małopolskich szkół dnia 30 maja 2019roku stworzyło nietypową  figurę geometryczną na Krakowskich Błoniach. Na Trójkąt Sierpińskiego, czyli obiekt rozrastający się  przez „samopodobieństwo” złożyło się 81 trójkątów powstałych każdy przez 81 osób, czyli 6561 uczniów.

Żywy fraktal ustawiono na Błoniach z okazji setnej rocznicy powstania w Krakowie Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Jubileuszowego Roku Matematyki.

Fraktale są tworami matematycznymi, które są nie tylko obiektami teoretycznymi, ale mają zastosowanie w życiu codziennym. Twórcą fraktali był również , polski matematyk Wacław Sierpiński.  Towarzystwo Matematyczne w Krakowie zostało założone 2 kwietnia 1919roku.

Uczniowie klas szóstych i siódmych ZSP w Radgoszczy przystąpili do projektu „ Fraktal na stulecie”, poszerzając wiedzę
o pojęcie fraktala, uczestniczyli w tym niezwykłym wydarzeniu na Błoniach Krakowskich.  Uczcili w ten sposób Jubileuszowy Rok Matematyki 2019 i polską matematykę, a byli to uczniowie wyróżniający  w uczeniu się matematyki:

Tomasz Kawa

Łucja Kijak

Konrad Zawiłowicz

Julia Juras

Tomasz Doroż

Martyna Woźniczka

Karol Noga

Patryk Powroźnik

Szymon Seternus

Jakub Irla

Tomasz Warias

Mateusz Forgiel

Bartosz Kaczocha

Rafał Grad

Maciej Kawa

Gabriela Ryś

Wiktoria Trela

Aleksandra Kupiec

Klaudia Jeż

Milena Motyka

Adrian Wąż

 

 

O godzinie 12:00 dumnie tworząc najsłynniejszy fraktal, wspólnie z uczniami małopolskich szkół śpiewaliśmy Hymn Narodowy , mamy pamiątkowe zdjęcie

( można nas znaleźć po prawej stronie trójkąta od : Aleje 3 Maja).

Podróż do Krakowa sfinansowano z budżetu szkoły.

Szkolnym koordynatorem projektu była p. Barbara Lupa, a kierownikiem wycieczki – p. Kazimierz Król.

Barbara Lupa