Gminne eliminacje do XX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Kozaczkowej

Tradycyjnie już  Biblioteka  Publiczna w Radgoszczy 16 marca 2018 roku  zorganizowała gminne eliminacje do XX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Kozaczkowej. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Radgoszcz, a zgłoszonych zostało 40 uczestników. Każdy uczeń musiał przygotować dwa utwory poetyckie: jeden z twórczości M. Kozaczkowej, drugi o tematyce patriotycznej wybranego współczesnego autora polskiego. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych. Jury  w składzie: p. Maria Pietracha (córka Marii Kozaczkowej), p. Elżbieta Luszowiecka, p. Anna Rosa i p. Agnieszka Idziak,  po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznało następujące miejsca.

Poniżej lokaty uzyskane przez naszych wychowanków:

w kategorii klas I-III:

I msc.   Wiktoria Moskal

II msc. Julia Juras

w kategorii klas IV-VII:

Wyróżnienie: Zuzanna Zielińska, Milena Motyka, Karol Zawiślak

 gimnazja:

I msc. Julia Wiśniewska

II msc. Anna Błocho

Każdy recytujący otrzymał dyplom uczestnictwa, a laureaci dyplomy i nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom organizator zapewnił słodki poczęstunek.